ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 800811413 - Αρ ΓΕΜΗ: 141662152000 - ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5,ΣΕΡΡΕΣ
   
ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
   


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

.