ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 5, ΣΕΡΡΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018